Geschillencommissie Complementaire Gezondheidszorg

Ik ben aangesloten bij SCAG, de gespecialiseerde geschilleninstantie voor therapeuten in de complementaire en alternatieve zorg. Hiermee voldoe ik aan de Wkkgz.

Heeft u een klacht?

Ik vind het fijn als u een klacht of onvrede eerst met mij persoonlijk bespreekt. Misschien is er sprake van een misverstand en komen we er samen uit, als u kenbaar maakt waarover u ontevreden bent of wat u anders wilt. Is het moeilijk uw onvrede onder woorden te brengen? Probeer het dan op te schrijven en leg deze notitie dan voor. Er ontstaat op deze manier een opening om met elkaar te praten en het probleem de wereld uit te helpen.

Meestal lost een goed gesprek uw onvrede of klacht op.

Mocht u zich niet in staat voelen om uw klacht of onvrede met mij te bespreken of als we er niet uitkomen samen, dan kunt u zich wenden tot de Geschillencommissie Complementaire Gezondheidszorg. Deze zorgt voor een gratis en onafhankelijke klachtenfunctionaris.
Let op: de geschillencommissie neemt uw klacht niet in behandeling, als u niet eerst het bovenstaande klachtentraject hebt doorlopen.