Reinier Consultancy hecht een groot belang aan de privacy van de gebruikers van deze website. Om
uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen, hanteren wij een aantal kernwaarden

• Informeren – Wij willen u zo goed mogelijk informeren hoe en waarom wij persoonsgegevens
verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring.
• Verzameling beperken – Wij letten er nauw op dat onze verzameling van persoonsgegevens
beperkt blijft tot alleen datgene wat echt nodig is voor de goede werking van de website en
de door u gevraagde diensten.
• Geen marketing op basis van persoonsgegevens – Wij geven persoonsgegevens niet uit
handen voor marketingdoeleinden en sturen alleen na uw uitdrukkelijke toestemming
commerciële mailings.
• Beveiligen – Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te
beschermen en eisen dat ook van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens
verwerken.
• Recht van inzage en correctie – Wij respecteren uw recht om uw persoonsgegevens in te
zien, te corrigeren of te verwijderen.

In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe wij deze kernwaarden in de praktijk brengen en uw recht
op privacy respecteren en beschermen.

Gebruik van persoonsgegevens

Door het gebruiken van de website en de daarop beschikbare diensten laat u bepaalde gegevens bij
ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de
persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat
ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij verwerken deze gegevens om contact met u te
kunnen leggen en vragen of verzoeken te beantwoorden.
Via ons contactformulier verzamelen wij de volgende gegevens van u:
• NAW gegevens;
• E-mailadres;
• Telefoonnummer.

Verstrekking aan derden

Uw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt, anders dan derden die direct betrokken
zijn bij de uitvoering van de overeenkomst tussen u en ons, of tenzij enige wettelijke bepaling ons
hiertoe verplicht.

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot
persoonsgegevens te beperken. Wij houden statistieken bij op onze website, maar dit gebeurt te
allen tijde geheel geanonimiseerd. Er worden geen statistieken bijgehouden op delen van de website
waar uw gezondheidsgegevens uitgewisseld worden.

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden nimmer langer bewaard dan nodig is voor de in deze privacyverklaring
of op de website omschreven doelen, behoudens de gevallen waarin enige wettelijke verplichting
zich verzet tegen verwijdering van de persoonsgegevens.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met
deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of
veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze
websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met
pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw
computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar
onze servers of die van de betreffende derde partijen teruggestuurd worden.

Google

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de
Analytics dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe
bezoekers de website gebruiken. Wij gebruiken deze dienst niet voor ingelogde gebruikers. Wij
hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google
diensten, wij laten de IP-adressen anonimiseren en hebben een bewerkersovereenkomst met Google
gesloten. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Wij hebben
geen invloed op het gebruik van de data door Google en/of derden. Google kan deze informatie aan
derden verschaffen indien zij hiertoe wettelijk worden verplicht, of voor zover derden de informatie
namens Google verwerkt. Leest u de privacyverklaring van Google (welke regelmatig kan wijzigen)
om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

De informatie die door Google wordt verzameld, wordt overgebracht naar en opgeslagen op servers
in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij
het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is
van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Gebruik van sessie cookies

Met behulp van sessie cookies kunnen wij zien welke onderdelen van de website u met dit bezoek
hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van
onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient
aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte
bent.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van)
uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.

Contact

Reinier Consultancy
Zandweg 11
6942 JE Didam
E-mail: reinier@reinierconsultancy.nl
Telefoon: 06 – 13 31 37 52
KvK nummer: 09139977