Heeft u een uitkering en verwacht u moeite te hebben met het vinden van een baan, dan kunt u daar begeleiding in krijgen.

Veel mensen vinden het prettig om hulp te krijgen bij het verwerken van een eerder ontslag, ontwikkelen van communicatieve vaardigheden of andere zaken die belemmerend kunnen werken bij het vinden van een geschikte werkomgeving.

Re-integratie of Outplacement trajecten

Tijdens het traject
De begeleiding is maatwerk. Geen mens is hetzelfde en zal dus een passende ondersteuning moeten hebben.

Hiervoor wordt gekeken naar een stuk persoonlijke ontwikkeling, bijvoorbeeld het werken aan onzekerheden of bepaalde angsten. Dit aspect met betrekking tot het sollicitatieproces wordt opgepakt en een ondersteuning wordt gegeven bij het zoeken van een baan.

Belangrijk is het benutten van het eigen netwerk (daarbij ook gebruikmakend van het ruime Reinier Consultancy netwerk). Te samen worden er vaak leuke en onverwachte resultaten geboekt.

Voordat er werkelijk sollicitatiegesprekken plaatsvinden, worden deze op individuele basis geoefend. Kortom, we gaan kijken hoe we de sterke kanten van u goed naar voren kunnen laten komen en daarbij u helpen met het goed omgaan met die zaken waar u moeite mee heeft.

Re-integratie of Outplacement trajecten

Werkwijze
Tijdens het re-integratie of outplacement traject krijgt u de eerste 6 weken iedere week begeleiding om duidelijk te krijgen wie u bent, waar uw sterkte ligt en hoe dit goed te verwoorden in een sollicitatiebrief, CV en sollicitatiegesprek.
Daarna volgen er om de week gesprekken waarin naast het begeleiden in zoeken naar werk er ook aandacht is voor de persoonlijke ontwikkeling.
De nazorgfase
Gedurende deze fase is het mogelijk dat uw coach contact onderhoudt met de nieuwe werkgever. Dit kan handig zijn om verwachtingen van beide zijden op één lijn te houden. Dit voorkomt dat u onverwachts na de proefperiode te horen krijgt dat het contract beëindigd wordt… Uiteraard worden deze gesprekken alleen opgepakt indien u dat op prijs stelt. Uiteraard is jobcoaching een onderdeel van de nazorg.

Klik hier voor de folder IRO (pdf).