Iedereen heeft een eigen beeld bij het woord “relatieproblemen”. De één zal denken aan lichamelijke mishandeling de ander aan geestelijke mishandeling. De één vindt het al zwaar wanneer de partner geen aandacht geeft, de ander wanneer er iedere week slaag is (i.p.v. maandelijks …).

Voor wie?
Niet iedere relatie start vanuit liefde en een heel positief gevoel. Het kan gebeuren dat mensen vanuit “gewoonte” met elkaar verder gaan. Hoe het ook gestart is, het kan zijn dat partners langzaam uit elkaar groeien. Een enkele keer door een enkele gebeurtenis. Belangrijk is weer gevoel voor elkaar te krijgen en hulpmiddelen om de relatie op de rails te krijgen en te houden. Het woord relatie geeft al aan dat de aanwezigheid van beide partners nodig is gedurende de sessies. Ook zullen beide partners samen aan de huiswerkopdrachten gaan werken. Een relatie weer een nieuwe vorm geven vergt inspanning.

Traject
In een aantal sessies (meestal 15) wordt aan diverse invalshoeken van een relatie gewerkt. Gedurende sessie wordt het thema besproken en uitgelegd, met “huiswerkopdrachten” wordt hier in de praktijk gekeken wat al mogelijk is en waar nog belemmeringen zijn.

Onderwerpen die aan bod kunnen komen:

 • Wat is effectieve communicatie?
 • Gevoelens uiten
 • Wensen en verwachtingen uitdrukken
 • Contractbenadering (duidelijk maken welke wensen wel en niet ingevuld kunnen worden)
 • Verborgen agenda’s
 • Problemen oplossen
 • Spanningssignalen herkennen
 • Stresserende gedachten (hoe ga ik met stress om?)
 • Individuele de-escalerende interventies (hoe bouw ik spanning af?)
 • Relationele de-escalerende interventies (hoe help ik de ander met spanningafbouw?)
 • Ontspanningsoefeningen
 • Zelfcontrole
 • Seksualiteit
Relatieproblemen

Natuurlijk kan het zo zijn dat er slechts op één of een aantal van bovengenoemde gebieden ondersteuning nodig is. In alle gevallen blijft de ondersteuning een traject op maat en kan zelfs gedurende het proces bijgestuurd worden.

Bent u niet tevreden in uw huidige relatie en wilt u hier aan werken, samen met uw partner of alleen.

Neem contact op met:
Reinier Consultancy 06-13313752 of reinier@reinierconsultancy.nl