Wanneer mediation (conflictbemiddeling)?
Conflicten ontstaan regelmatig door misverstanden. Doordat je langs elkaar heen praat verharden standpunten en zijn mensen steeds minder bereid te luisteren. Conflicten ontstaan tussen werknemers onderling, tussen werknemer en werkgever en tussen werkgever en klant.

Mediation wordt pas ingezet als beide partijen dit willen. Anders is er geen sprake van bemiddeling maar is er alleen een conflict. Als mediator kun je verschillende rollen hebben, zoals die van scheidsrechter of expert. Partijen moeten het eens zijn over de rol die de mediator heeft. Het kan voorkomen dat de doelen tijdens het traject gewijzigd zijn of dat er een verborgen agenda bestaat. Dan lassen we een time-out in. Bij mediation werken we samen aan een oplossing, met deskundige hulp. Met in veel gevallen een goede afloop.

Mediation

Duur van een Mediation Traject
Een mediation traject wordt door beide partijen aangevraagd en duurt gemiddeld vier sessies. Het resultaat is een oplossing die voor alle partijen aanvaardbaar is.

Heb je een zakelijk conflict en ben je op zoek naar een onpartijdige mediator om een oplossing te zoeken voor een probleem?

Neem dan contact op met:
Reinier Consultancy 06-13313752 of reinier@reinierconsultancy.nl