Wat is faalangst?

In de Wikepedia staat dat faalangst de angst is om te falen, te kort te schieten of om aan bepaalde verwachtingen van jezelf of anderen niet te kunnen voldoen.

Vormen van faalangst

Faalangst kan, afhankelijk van de aard van een te leveren prestatie of het gedrag waarover men onzeker is allerlei vormen aannemen. Voorbeelden zijn: de angst om te falen bij sportieve prestaties (een sportwedstrijd, gymnastiekles) valt onder motorische faalangst, cognitieve prestaties (huiswerk , proefwerk, rijexamen, een toelatings- of eindexamen) zijn cognitieve faalangst of sociale activiteiten (spreekbeurt, geven van een lezing) sociale faalangst. Ook het eigen uiterlijk, sociaal gedrag of seksuele prestaties kunnen bij volwassenen aanleiding zijn tot faalangst. Extreme vormen van faalangst worden gerekend tot angststoornissen, Examenvrees en plankenkoorts kunnen ook als vormen van faalangst worden gezien.

Oorzaken

Faalangst kan het gevolg zijn van een sterke druk tot presteren in een bepaalde leeromgeving, maar ook van iemands karakter, zoals een gebrek aan zelfvertrouwen of sociale angst. Faalangst kan ook voortkomen uit de eigen innerlijke drang tot het leveren van prestaties. Bij kinderen kan faalangst optreden als een kind denkt of echt niet kan voldoen aan bepaalde eisen van de leerkracht of opvoeders, of als dezen de capaciteiten van het kind te hoog inschatten.

Faalangst kan worden versterkt als de opvoeders niet de nadruk leggen op wat het kind goed doet, maar juist op wat het fout doet, en door het kind daarbij ook nog eens te stigmatiseren.

Therapie

Om de faalangst weg te krijgen is het verstandig de bron van de angst aan te pakken. Hiervoor is EMDR ook uitstekend geschikt. Voor meer informatie over EMDR kunt u kijken op de pagina van traumaverwerking. Vaak is maar een zeer beperkt aantal sessies nodig om de faalangst weg te krijgen en weer met zelfvertrouwen verder te kunnen.