Outplacement

Outplacement 2017-04-13T09:08:08+02:00

Wat is outplacement?
Bij outplacement denken mensen vaak aan een gedwongen actie. Dat je als werknemer er geen invloed op hebt. Dat kan, maar hoeft niet. Je kunt zelf een actieve rol spelen bij outplacement door bijvoorbeeld in een vroeg stadium aan te geven dat je wat anders wilt. Je neemt het heft in eigen hand. Het bedrijf past niet meer bij je.

Soms gaat het anders en heb je geen keuze om te blijven of weg te gaan. Ook bij ontslag of dreigend ontslag is outplacement een goede manier om uit te vinden wat een passende werkomgeving is die recht doet aan jouw wensen en capaciteiten.

Werkwijze
Bij outplacement kan ik je helpen om uit te vinden wat je wil, wat je
kunt en wat je zoekt in een baan. Als de situatie zich ervoor leent, help ik actief mee met het zoeken naar een nieuwe baan.

Een outplacement wordt aangevraagd door de werkgever en kan voor een periode van een half tot een heel jaar aangegaan worden.

Resultaat
Nadat je in dienst bent getreden bij een andere werkgever is er ook nog nazorg (coaching) indien dat gewenst is.